BRIGADA ESKWELA

BRIGADA ESKWELA

Brigada Eskwela sa ilalim ng tinatawag na “NEW NORMAL” Ang Brigada Eskwela 2020 ay muling magbubukas simula Hunyo 1 hanggang Agosto 29, 2020 ngunit HINDI isasagawa sa tradisyunal na paraan upang maisiguradong LIGTAS ang bawat mag-aaral, magulang at guro.

Leave a Comment