OPENING OF CLASSES

OPENING OF CLASSES

Ang pagbubukas ng klase ay magsisimula sa Agosto 24, 2020 ayon sa itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ngunit wala muna ang tradisyunal na “FACE TO FACE CLASSES”, ito ay mapapalitan ng tinatawag na DISTANCE LEARNING at MODULAR LEARNING.

Leave a Comment