OPENING OF CLASSES

OPENING OF CLASSES

Ang pagbubukas ng klase ay magsisimula sa Agosto 24, 2020 ayon sa itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ngunit wala muna ang tradisyunal na “FACE TO FACE CLASSES”, ito ay mapapalitan ng tinatawag na DISTANCE LEARNING at MODULAR LEARNING.

BRIGADA ESKWELA

BRIGADA ESKWELA

Brigada Eskwela sa ilalim ng tinatawag na “NEW NORMAL” Ang Brigada Eskwela 2020 ay muling magbubukas simula Hunyo 1 hanggang Agosto 29, 2020 ngunit HINDI isasagawa sa tradisyunal na paraan upang maisiguradong LIGTAS ang bawat mag-aaral, magulang at guro.